Plumbers’ qualification not crucial to the plumbing industry. Say what?

By Sam Dubazana

Plumbers protect the health of the nation — certainly they have to be qualified.

Read more: Plumbers’ qualification not crucial to the plumbing industry. Say what?

Uniform training izinqubo plumbers | Uniform training processes for plumbers

[Please scroll down for English translation]

Ukuhweba amapayipi ingenye abathengisa endala kunazo zonke waqaphela futhi kubaluleke kakhulu ukuba umphakathi maqondana nempilo kanye nokukhucululwa kwendle.

Read more: Uniform training izinqubo plumbers | Uniform training processes for plumbers

Umgudu wokuxhunywa kwama-payphi amanzi ashisayo na bandayo usuvame ukwonakala | Domestic plumbing of cold and hot water supply systems

[Please scroll down for English translation]

Muva-nje ngiphawule ukwanda kokukhanda nsuku zonke ekuxhunyweni kwama payiphi emakhaya embonini yoku plamba, njenkoku khweza igiza, kumbe ukulungiswa kwama payiphi kanye nenhlanganisela yezixhumo zamanzi eziqhekekileyo ezindlini.

Read more: Umgudu wokuxhunywa kwama-payphi amanzi ashisayo na bandayo usuvame ukwonakala | Domestic plumbing...

PA PD TP PO SA Plumbers Handbook Logo Plumbing newsletter

Talk to us

AVAILABLE MONDAY - FRIDAY, 8 AM - 4 PM

Connect with us

Keep in touch via your favourite social media